Het instituut

Het Instituut voor Amerikanistiek vzw (IvA) is een pluralistische vereniging zonder winstoogmerk en heeft tot doel de interesse voor de precolumbiaanse en de huidige inheemse culturen van Amerika  te bevorderen en de opgedane kennis te verspreiden. Wij organiseren lezingen over verschillende thema’s en andere activiteiten zoals bezoeken aan tentoonstellingen en musea. Wij publiceren een driemaandelijks tijdschrift.